معرفی کاهگل

žکاهگل به عنوان پوشش ارزان و دردسترس و همچنین عایق مناسب حرارتی بر روی بام و دیوار مناطق گرم و خشک مورد استفاده قرار می گیرد.

žپژوهش تنها راهکار در جهت حفظ و بهبود مصالح سنتی می باشد و تغییرات ایجاد شده از زمان پیدایش تا امروز نشانگر این اصل مهم در جهت حفظ و تداوم یک مصالح برای کاربرد از گذشته تا آینده است.

ž اضافه شدن کاه به گل و تشکیل کاهگل و انتخاب نوع خاک مرغوب (رس )جهت ساخت این ملات پوششی و ایجاد استحکام سطحی و جلوگیری از ترک خوردن نشانگر اصول تغییر در بهبود مصالح سنتی است .

محاسن کاهگل

ž۱- قیمت مناسب

ž ۲- فراوانی

ž۳- روش ساخت ساده و بدون نیاز به تجهیزات خاص

ž۴- عایق مناسب حرارتی

ž ۵- اجرای آسان

ž ۶- زیبایی

ž ۷- کاملا طبیعی و قابل بازیافت

žمعایب کاهگل :

ž۱- مقاوم نبودن در برابر رطوبت و بارش باران

ž ۲- نیاز به بازسازی های سالیانه

ž ۳- وزن زیاد در سقف

ž ۴- محل مناسب جهت رشد حشرات

ž ۵- غیر قابل شتشو

ž ۶ – عدم وجود استحکام سطحی مناسب و ایجاد خاکه در تماس سطحی

ž